達摩變瞼馬克杯
達摩變瞼馬克杯
達摩變瞼馬克杯
達摩變瞼馬克杯
達摩變瞼馬克杯
達摩變瞼馬克杯
達摩變瞼馬克杯

達摩變瞼馬克杯

Regular price
$138.00
Sale price
$138.00
Shipping calculated at checkout.
Quantity must be 1 or more

🇯🇵日本達摩變臉馬克杯🍵

【變變變生命力❗️遇熱會變臉既福達摩❗️

福達摩係日本🎌不僅象徵吉祥🎏之外

更係飛媽超級喜歡既日本元素之一🎎

只要倒d 熱水係杯裡面,

福達摩既表情就會慢慢出現變化😍

慢慢睇佢變臉都幾療癒架🤪

唔同顏色既福達摩象徵不同既祝福🙏

買返隻放係office / 屋企用同樣開心❤️❤️

❤️紅色

「開運」、「必勝」、「家內安全」

💛黃色

「金運向上」、「幸運」