Wisdom 恩寶 愛麗絲3層口罩(10月5日後出貨)

Wisdom 恩寶 愛麗絲3層口罩(10月5日後出貨)

Regular price
$128.00
Sale price
$128.00
Shipping calculated at checkout.
Quantity must be 1 or more

Wisdom 恩寶 愛麗絲口罩

每盒50

❗️好靚❗️有無朋友仔同我一樣鐘意愛麗絲呀😍

大家都帶口罩帶到悶😫又唔知幾時可以唔帶😭

不如有一點新意思帶下款式口罩又可以襯衫又無咁悶啦❗️

飛媽每次帶出街都會帶定幾個係身,因為d 朋友一定會話好靚呀😍飛媽就會送幾個俾d 朋友仔用下❤️

一次性醫療用外科口罩(三層)

BFE / PFE 99%

有效阻隔病毒

有效對抗花粉

Made in China

Size 17.5x9.5cm