About Us

 

Baruru Store 係由飛媽同飛哥兩兄妹用心經營既小店!

飛媽 - 點解叫飛媽?係因為生左2個小朋友,個仔叫亞飛加上飛媽係前空姐,周圍飛,所以叫飛媽!

飛媽哥 - 一聽就知係飛媽個亞哥,係日本讀書做野6年,係香港就係日文老師同埋Baruru日本入貨既幕後功臣!

希望Baruru Store 可以帶俾大家唔同既購物體驗!唔單止可以買到日本產品更加可以同大家分享旅遊趣事!

飛媽 x Baruru Youtube Channel : 

https://www.youtube.com/channel/UCsiEgwDWytCbCgSHba4LPVw

Baruru Store Facebook : www.facebook.com/airbaruru

Instagram : Baruru Store

wechat : baruru-store